Effecten van de Energietransitie op de Regionale Arbeidsmarkt – een Quickscan

Anet Weterings, Olga Ivanova, Dario Diodato, Maureen Lankhuizen, Mark Thissen, Klara Schure, Robert Koelemeijer (2018), PBL Netherlands Environmental Assessment Agency n.3006